Inköpspolicy

Kvalitet är ett nyckelord för oss. Vi besöker våra leverantörer kontinuerligt för att utvärdera samarbetet och för att utveckla nya produkter. Vi arbetar under väl utformade rutiner för att säkerställa kvalitet.

Vårt globala ansvar som inköpare och arbetsgivare ser vi som en självklarhet. Vi har utarbetat en deklaration med krav på våra leverantörer inom en rad viktiga områden. Bland annat är en humanitär arbetsmiljö, förbud mot barnarbete,  samt visad miljöhänsyn självklara och grundläggande krav hos våra leverantörer.