Affärsområden

Premier är t.ex. prenumerationserbjudanden för tidningar, bokklubbspremier eller kuvertöppnare för DR-kampanjer. Premier används också ofta som lockvara i dagligvaruhandelns kampanjer för att öka försäljningsvolymen.

Presentreklam och profilkläder levererar vi till större företag där vi kan utnyttja vår samlade erfarenhet av att importera produkter. Vi levererar specialdesignade sortiment som kommunicerar företagens kärnvärden och budskap. Inget uppdrag är det andra likt då förutsättningarna varierar från företag till företag. Vi tillgodoser kundens behov efter en gemensam utvärdering. Vi erbjuder naturligtvis både e-shop och lagerhållning för att vara det självklara valet av en komplett leverantör.

Import av utvalda produkter till butikskedjor och postorderföretag. Genom vår starka inköpsorganisation och med den spetskompetens vi har kan vi komplettera stora butikskedjors produktsortiment.